100Thai.com/100thai-daily
พัฒนาเว็บและโปรแกรม ประจำวัน
 ต้องแก้ไข 
 • ไอคอน สรุปจำนวน ใน user-favorites ให้อยู่ center ล่าสุด จะอยู่ล่างไป
 • สีของไอคอนลิงค์ ที่เป็น title และเป็น text เป็นลิงค์ ไม่ปกติ
 • icons-favorites ที่แสดงด้านซ้าย ให้มีปุ่ม ramdom , top โดย random จะเปิด gif ที่เก็บไอคอน และมีโปรแกรม ramdon เลข ดึงไอคอน ที่ต้องการออกแสดง (เหมาะกับผู้ต้องการ ท่องเว็บไปเรื่อยๆ)
 • ค้นหา: ให้เช็คโปรแกรม ในส่วนการเปิด txt ก่อนหน้า ทดสอบแค่การเปิด icon และ group
 • บันทึกการเข้าเว็บประจำวัน
 • ข้อมูล-น้ำมัน
 • MEMBER: สร้างไอคอน สำหรับสมาชิก แยกเป็น 1-Sign in (เข้ารหัสสมาชิก) และ 2-Sign up (สมัครใหม่)
 • TXT คิดเรื่องการเพิ่ม folder ภายใน เพื่อแยกระหว่าง ส่วน head,body,style กับ text ต่างๆ
 • 100Thai-help : สร้างหน้า ช่วยเหลือ/แนะนำ การใช้เว็บ 100Thai.com
 • browse แสดงข้อมูล ให้ช่องหัวข้อ เล็กลง
 • TIMER1.EXE เปลี่ยนวันพัฒนาและ build 2
 • ค้นหา: หลังการค้นหา ไอคอน จะไม่มี hover
 • icons-group และ icons-กลุ่ม : ให้แสดงรายละเอียด ไอคอน แบบอัตโนมัติ ตอนนี้ ต้องใส่เอง หากมีการเพิ่ม group จะไม่มีรายละเอียด
 • 0430: ใน world เพิ่ม Travel
 29/08/2008 เพิ่มหมวด จานดาวเทียม ใน ทีวี เริ่มด้วย psi.co.th
 27/08/2008 ปรับหน้า BoxOfficeTop10 ใหม่ โดยให้มี ไอคอน Movies และ ภาพยนต์ ทั้งหมด
 08/09/2007 0400:เพิ่ม /icon/translate และใน พจนานุกรม มีไอคอนกลุ่ม แปล
 • 0405:language แยกแต่ละภาษา
 06/09/2007 0400:แสดงสถิติ คนเข้าเว็บวันนี้ หน้าแรก, IP, กลุ่ม, เว็บ, สมาชิก โดยใช้ -1 count=?
 05/09/2007 1300: เขียนโปรแกรมฐาน เพื่อ gethaionline
 • 1830: แก้ ข้อมูลประจำวัน
 • 1845: เพิ่ม งาน-ธนาคาร เริ่มด้วย uob.co.th
 • สร้าง -ini file=? section=? เปิดข้อมูลใน txtini ปัจจุบัน หรอที่กำหนด
 • สร้าง findtext1(soucetext,findtext) ค้นหา findtext ใน sourcetext หากพบ ให้แสดงข้อความหลัง findtext จนถึง space
 03/09/2007 0150: เริ่มเปิดระบบสมาชิกใหม่ หลังจาก คิดว่าจะเปิดตั้งแต่ 1 แต่มีปัญหา ตอนนี้ แก้ได้แล้ว
 01/09/2007 23:00 เพิ่มกลุ่มเว็บ: โทรศัพท์ , ระบบสมาชิกจะเปิด แต่มีปัญหา จึงหยุดก่อน
 31/08/2007 0015: ประเทศไทย-การเมือง เพิ่ม
 30/08/2007 2340: ประเทศไทย-บริษัทมหาชน เพิ่ม
 18/08/2007 0030: เริ่มเขียน หน้าสมาชิกต่อ โดยตอนนี้ หลังจาก สมาชิก login สำเร็จ จะต้องควบคุม หน้าข้อมูล frame ต่างๆ
 • 0327: สร้าง 100thai-frame-right ใน 100thai.txt ใน codeini
 • 0342: ในโปรแกรม ส่วน b.exe ทุกอัน เพิ่ม &un=un ทั้งหมด
 • 0342: ทุก frame ต้องมีการเรียกใหม่ เพราะสมาชิก signin
 • 0400: สร้าง gif/g หน้าแรกสมาชิก และ signout
 • 0406: เปลี่ยน framemenu = frametop = 100thai.frame.top
 • 0553: เขียนหน้า signout กำลังทดสอบ นหน้าแรก และ หน้าเว็บใดๆ
 • 0654: สร้าง +เว็บนี้ ทำเป็นปุ่ม ไว้ที่ 100thai-menu ดีกว่า
 • 0812: สร้าง +เว็บ สำเร้จแล้ว แสดงในหน้าสมาชิกแล้ว
 • 0840: เริ่ม upload เปิดรับสมาชิก วันแรก
 17/08/2007 0016: สร้างหน้า สมาชิก (100thai-สมาชิก)
 • 0106: สร้างไอคอน gif\g\สมาชิก และ สมัครสมาชิก และสร้าง txt/สมาชิก สมัครสมาชิก
 • 0740: เขียนการจัดเก็บ signup จนเสร็จ ใช้งานดีพอสมควร แต่ยังไม่สมบูรณ์
 16/08/2007 0250: สร้าง signup และเขียนโปรแกรม -form1 เพื่อใช้เรื่อง form
 • 0257: สร้างหน้า กระทรวงใหม่
 • 1200: สร้างหน้า พจนานุกรม เปิดเว็บ longdo และมีลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
 • 2300: เขียน signup จนเกือบเสร็จ เขียนโปรแกรม /save เพื่อจัดเก็บ
 14/08/2007 1916: ปรับปรุงหน้า 100thai-favorites
 13/08/2007 0000: ปรับหน้าเว็บ เอาเมนูด้านบน มาแสดงด้านข้าง
 10/08/2007 0122: เว็บทีต้องการสร้างหน้าเอง เช่น youtube.txt จะให้เปิด .txt ก่อนที่จะเปิดเว็บ เพระต้องการให้แสดงข้อมูลใน text ก่อนหน้าเว็บ แต่บางครั้ง อาจมีการซ้ำกับเว็บจริง ต้องหาวิธีต่อไป
 • 0300: เขียนโปรแกรม ให้สามารถสร้าง web/u1.txt เพื่อใช้เปิด file แทนเว็บที่กำหนด
 • 04:10: ประจำวัน เพิ่ม ราคาน้ำมันประจำวันนี้
 07/08/2007 00:00 สร้างหน้า maps.google.com สำหรับแสดงหน้าแผนที่ google.com โดยเฉพาะ World เพิ่มกลุ่มย่อย maps
 • 04:00 เขียนโปรแกรม b.exe ในส่วน mapsGoogle เพื่อให้อ่านไฟล์ dat.ini แสดงรายชื่อจังหวัด
 05/08/2007 12:00 ปรับหน้าแรกใหม่ โดยเพิ่ม frame ด้านบน เอา menu หลักขึ้น และ บริการ ย้ายไป frame ด้านขวาที่เพิ่มขึ้น ส่วนด้านล่าง ไว้แสดง 100thai acessories
 10/05/2007 0143: แก้ไข software.txt, download.txt
 07/05/2007 0044: สร้าง กลุ่มจิปาถะ
 • 1230: สร้างกลุ่มย่อย Tennis
 • 1356: กลุ่ม Device รวมอุปกรณ์ต่างๆ เริ่มจาก กล้อง
 • 2018: สร้างกลุ่ม Toy เก็บ lego
 • 2205: ปรับปรุง movies.ini
 • จัดการ folder: \icon\@\movies\1 และ 2
 • 23:08 สร้างไอคอนกลุ่ม สถานพยาบาล รวม โรงพยาบาล และอื่นๆ เกี่ยวกับการพยาบาล
 25/06/2007 0400: ปรับไอคอนในกลุ่มเว็บ ใหม่ทั้งหมด โดยจะให้มีรูปเล็กๆ ขนาด 16x15 pixel และเปลี่ยน font=12pt (รูปไอคอนเล็กๆ จะค่อยๆทำ)
 • 0600: เปลี่ยนที่เก็บ กลุ่มเว็บ จาก /icon/100thai/group เป็น /100thai/group/th และ /en
 • ยกเลิก การแสดงไอคอนประจำวัน แบบแสดง message
 04/05/2007 0100: สร้าง folder ทีวี-ผังทีวี เริ่มช่อง 3, 5
 02/05/2007 0114: ปรับปรุงหน้า BoxOffice กรอบด้านซ้าย จะแสดง 10 ลำดับ ด้านล่างลงไป จะมีไอคอนเว็บลำดับหนัง
 • 0155: ทำไอคอนเว็บ mojo-thailand, mojo-international
 01/05/2007 1702: ปรับหน้า Music, Movies, Box Office Top10
 • 1955: เขียนโปรแกรมใหม่ ในส่วน MovieTop10 ให้อ่านข้อมูลจาก movie.ini แทน ของเดิมที่อ่านจาก folder/files
 30/04/2007 0940: แก้หน้า icon-กลุ่มเว็บ โดยจะแยกเป็น 3 columns ไทย/eng ตรงกลาง จะเป็นรายละเอียด
 29/04/2007 0111: เขียนโปรแกรม ให้เก็บ IP สำหรับการใช้งานห้ามวัน ที่ไม่มีการเข้าหน้าแรกใหม่ ทดสอบผล พรุ่งนี้ว่าทำงานหรือไม่
 • 0150: แก้ 100thai-about
 • 0155: เขียนโปรแกรม ทดสอบ IP2 เพื่อให้หลัก IP เป็น 999.999.999.999 เท่ากัน
 • 0248: แก้หน้า sport ย้าย sport-world และเพิ่ม sport-olympic และ หน้า football เพิ่ม sport-football
 • 0438: คอมพิวเตอร์ เพิ่ม ข่าวไอที
 • 0438: ทำหน้า speed test ตอนแรกว่า จะทำหน้าเอง แต่มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ
 • 0443: เขียนโปรแกรม บันทึก dateini [time] ip=time เพื่อส่งไปยัง ip-date แสดงเวลาล่าสุด ของแต่ละ IP
 • 0500: แก้ปัญหา บางคนใส่ p=เอง เช่น p=เดลินิว แล้วพิมพ์ผิด
 • 1602: เขียนโปรแกรม ip-page แสดงสีเวลาเข้าล่าสุด โดย แดง=10 นาที น้ำเงิน=30 และ เขียน=60 ส่วน ดำ จะเกิน 60 นาที และจะมีอีกช่อง จำนวนเวลา ลบจากปัจจุบัน ของการเข้า page ล่าสุด
 25/04/2007 1247: ปรับปรุงโปรแกรมย่อย -icons ที่ไว้แสดงไอคอนเว็บ สรุปไว้ใน help
 24/04/2007 0128: ปรับปรุง Magazine โดยรวมทั้งหมด อยู่ด้านขวา ตอนนี้ 39 ฉบับ และ ด้านซ้าย แยกหมวด
 • 0351: เขียน t=3 ในส่วน การเปิดใน txt ก่อนเปิดเว็บ ยังไม่เคยมีมาก่อน เริ่มด้วย TheTime100 .. ทดสอบไฟล์มีอยู่ก่อนใน txt/ เปิด ppAdd(page)และ ppadd('web1') .. ยังเขียนไม่สำเร็จ เพราะซับซ้อนมากเกินไป คงต้องเขียนต่อคราวหน้า
 • 0539: หน้าแรก แสดงรายการไอคอนที่น่าสนใจและประจำวัน แบบใหม่ โดยทำเป็นรายการ ด้วย -b ใน frame-100thai
 • 0616: Update web
 23/04/2007 1520: Update และเปลี่ยนการแสดง BoxOfficeTop10 โดยตัดส่วนแสดง BoxOffice ของ RottenTamatoes มา 12 ลำดับ เป็น .gif ขนาดประมาณ 15K
 21/04/2007 1500: ip-date.txt แสดงขอ้มูลใน dateini [ip-date]
 • 1743: เขียน admin เพื่อแสดง page ที่เรียกแสดงพิเศษ รวมถึง ip-page ด้วย
 • 1743: update web
 • เขียนโปรแกรม ส่วนแสดง ip-page จนเสร็จ ทำเป็นคอลัมน์
 • 1838: เขียนโปรแกรม ip-page นับจำนวน counts=? ไว้ด้านล่าง
 • 1935: IP2 แสดงไอคอนคนเข้าเว็บประจำวัน โดยแสดง count นับจำนวนการเข้าหน้าแรก ด้วย
 • 1958: เขียนโปรแกรมใน t=3 เก็บ dateini [ip-web] ip=count เก็บจำนวนสะสม การเข้าไอคอนเว็บ แต่ละ IP แต่ละวัน
 • 2027: ลบ IP2.TXT ใช้ IP-PAGE.TXT แสดงข้อมูลทั้งหมด ตอนนี้ทำเป็น 4 Columns ดูได้หมด
 • 2153: ip-page ตอนนี้ 5 ส่วน คือ ip เข้าหน้าแรก, ip เข้าแต่ละเว็บ, ไอคอนเว็บแต่ละ IP, ไอคอนเว็บทังหมด และล่าสุด เข้าหน้ากลุ่มหรือเพจพิเศษ
 20/04/2007 0137: เริ่มทำเว็บ ต่อหลังจากหยุดพัฒนา หลายวัน เพราะติดงาน และทำระบบเครื่องใหม่
 • 0144: code.ini [htm] hr1=hr size=1 เพื่อใช้ .hr
 • 0156: ปรับปรุง BoxOfficeTop10
 • 0237: เขียนโปรแกรม ทดสอบ IP และ No ที่เข้าแต่ละหน้าแรก และมีการเรียก page ใดๆ ให้มีการเก็บไว้ใน [ip-page] เช่น 192.168.0.1 ไทยรัฐ = 1 โดยค่านี้ จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในการเปิด page แต่จะไม่สะสม เข้า [page] เพราะก่อนหน้า มีการนับซ้ำบ่อย เพราะบางคน ไม่ได้คลิก icon จากหน้าปัจจุบัน แต่เปิดใหม่ และเรียกไอคอน ใหม่ ทำให้ มีการซ้ำมากเกินไป
 • 0239: สรุปการนับ คือ แต่ละ IP จะนับ การเข้า แต่ละ icon เพียง 1 ครั้งเท่านั้น ไม่ว่า วันนั้น จะเข้ากี่ครั้ง จะนับเพียงครั้งเดียว และ สำหรับ ร้านเน็ท หรือ office ที่ใช้ LAN ก็จะนับเพียงครั้งเดียวเหมือนกัน ไม่ว่า ที่นั้น จะใช้กี่เครื่อง
 • 0246: เพิ่ม "ตำรวจ" ใน "ราชการ"
 16/04/2007 13:35 เพิ่ม icon/music-chart รวมเว็บ chart เพลง เริ่มจาก billboard
 • 13:53 music.txt เพิ่มรายการ แสดงไอคอนที่น่าสนใจ
 09/04/2007 0723: ปรับหน้า Movies เพิ่ม CD-DVD ร้านค้า
 • 0727: สร้างกลุ่ม หนังสือ
 08/04/2007 2123: ทำหน้า proxy สามารถเรียกได้จาก ค้นหา
 • 2123: หากหน้าใด มี - จะไม่มี title
 • 1004: เขียนหน้า firefox หน้าเฉพาะ แสดงหน้า homepae, add-on
 07/04/2007 0800: ปรับปรุงเว็บ
 • 0830: เพิ่มไอคอนกลุ่ม กีฬา เพื่อรวมไอคอนเว็บ เกียวกับกีฬา
 • 0846: เพิ่ม เพลง-หนังสือ
 • 0859: สร้างกลุ่มย่อย สนามกีฬา ในกลุ่ม กีฬา
 06/04/2007 0556: เพิ่ม ซื้อขายออนไลน์ ใน แหล่งซื้อขาย
 • 0629: สร้างกลุ่ม "งานแสดง" แสดง สถานที่จัดแสดง และ งานแสดงต่างๆ ในประเทศไทย
 • 0645: หน้าตารางงานแสดง impact
 • 0654: "icon/จำหน่ายตั๋ว" แหล่งจำหน่ายตั๋วต่างๆ อยู่ใน "งานแสดง"
 • 0800: ราชการ เพิ่ม ราชการคำ่ย่อ แสดงรายละเอียดของไอคอนคำย่อ
 • 2300: เขียนโปรแกรม อ่าน title สำหรับ รูปภาพที่เป็นลิงค์ ของไอคอนเว็บ ใหม่ โดยสร้าง [3] ใน codeini เพื่ออ่าน ออกเป็น Title แสดงรายละเอียด อย่างละเอียด ของแต่ละไอคอน ตอนนี้ ทำได้จำนวนหนึ่ง และจะเพิ่มขึ้นเรื่อย สามารถเอาเมาส์ วางไว้ที่ไอคอน เพือ่ดูรายละเอียดได้ อนาคต จะนำไปทำ ส่วนแสดงไอคอน พร้อมรายละเอียด ต่อไป
 • 2329: เขียน signup ต่อ
 05/05/2007 0458: สร้างใหม่ กลุ่มย่อย Antivirus-Update ใน Antivirus และ เพิ่ม Securities เข้ากลุ่มนี้ด้วย
 • 0510: สร้างไอคอนและหน้า 100Thai-Services แสดงรายละเอียดต่างๆ
 • 1135: เปลี่ยนกลุ่มย่อย software-torrent เป็น BitTorrent โดย BitTorrent จะมีอยู่ใน ไอคอนกลุ่ม download, movies, music และสร้างไอคอน BitTorrent (กลุ่ม Software)
 • เพิ่มไอคอนกลุ่ม ความรู้
 • ปรับปรุง ข้อมูลประจำวัน เพิ่ม
 • สร้างการแสดง icons, movies2007,poster2007
 04/04/2007 
 • 1657: สร้าง icon/security เก็บไอคอนเว็บ เกี่ยวระบบป้องกันคอมพิวเตอร์
 03/04/2007 
 • 0114: hardware.txt ให้มีเมนู software
 02/04/2007 
 • 0400 ปรับปรุงข้อมูลในส่วนต่างๆ, สร้างไอคอนกลุ่ม "อาหาร"
 • 0501 : ปรับ icons-group แสดงรายละเอียดแต่ละไอคอน
 30/03/2007 
 • 0400 เขียนโปรแกรม -form ใหม่ทั้งหมด -form action=? field=?
 29/03/2007 
 • 1000 download เพิ่ม drivers เว็บช่วย download drivers
 • 1001 แก้ไอคอนกลุ่ม download ตัว d
 • หน้าแรก : แก้ copyright ใช้เป็น .gif และ 100thai.com เปลี่ยนเป็น 100thai-about และเอา 100thai-about ด้านบนออก
 • เพิ่มไอคอนกลุ่ม hardware
 • 1544 ปรับโปรแกรม การแสดง -title และ -browse เพราะใน IE มีปัญหา
 28/03/2007 
 • 0100 ปรับปรุง ข้อมูลส่วนบริการ programmer และ web applications
 • 0200 Update BoxOfficeTop10
 • 0215 ปรับปรุง โปรแกรม เช่น -b 1 กรณี รายการใน [1] เป็น icon เช่น ไทยรัฐ=รายละเอียด คำว่า ไทยรัฐ ต้องถูกแทน และเป็๋นลิงค์ ไอคอน ไทยรัฐ
 • 0328 กลุ่ม show สำหรับ งานแสดงสากล อยู่ในกลุ่ม entertain
 27/03/2007 
 • ค้นหา dateini จะแสดงรายละเอียด การเข้าแต่ละเวลา
 • 0900: สร้างใหม่ ไอคอนและหน้า "เทียบเวลา" แสดงเวลาจริง ของประเทศต่างๆ โดยมี Thailand-ประเทศไทย มีขนาดใหญ่ด้านซ้าย และอื่นๆ จะเป็นประเทศต่างๆ อยู่ในกรอบด้านขวา เมื่อคลิก จะเปิดเว็บ WorldTimServer ซึ่งเป็นผู้พัฒนา และสามารถเลือกประเทศอื่นได้
 26/03/2007 
 • ยังปรับปรุง หน้าบริการต่างๆ อยู่
 • สร้างไอคอน และหน้า News ไอคอนเว็บ แหล่งข่าว ต่างประเทศ
 • สร้างใหม่และปรับปรุง: News, แหล่งข่าว, หนังสือพิมพ์, newspaper, magazine, นิตยสาร
 • 0530: ปรับปรุงหน้าต่างๆ ของ 100Thai.com Services เพิ่งเสร็จ
 25/03/2007 
 • ปรับหน้าแรก ในส่วนของเส้นต่างๆ มีเส้นด้านบนและล่างของกรอบ
 • แก้ icon-100thai-favorites ,
 • เปลี่ยนคำ movie ในไอคอน BoxOffice,
 • TOP10, TOP50 เปลี่ยนเป็นแดง เดิม ดำ
 • หน้าแรก ปรับสี ในจุดต่างๆ เมื่อเมาส์ ลากเผ่าน ไอคอนลิงค์ ไม่เหมือนกัน เพื่อเพิ่มสีสรรค์
 • upload ขึ้น server
 • หน้าแรก มี input ค้นหา ที่เมนู โดยเมื่อใส่ จะ back() กลับ และ ส่งผลการหาเข้า framepanel การค้นหานี้ จะทำเฉพาะกับ 100thai.com เท่านั้น โดยคำ ต้องเป็นคำเฉพาะ เป็นได้ดังนี้ 1) ชื่อ file 2) ชื่อไอคอน 3) ชื่อกลุ่ม .. ไม่สามารถบางส่วนได้
 • ปรับข้อมูลหน้า จังหวัด, จังหวัด-ภาค, ประเทศไทย
 • หน้าแรก สร้างไอคอน ในส่วน บริการ 100thai.com ใหม่ทุกตัว
 • ปรับปรุง การแสดง browse ข้อมูล ให้มี title แทน การเป็นคอลัมน์ 1 โดยทำเป็น 2 กรณี คือ แบบเดิม และ แบบมี title .. ใช้เครื่องหมาย 2slash เพื่อบ่งบอก และ หากเป็น -name จะไม่แสดง
 • ปรับ mrSeri ที่แสดงในหน้าบริการต่างๆ ใหม่
 • ปรับหน้าบริการต่างๆ
 24/03/2007 
 • สร้างหน้าและปรับปรุงหน้า เกี่ยวกับ บริการของ 100thai.com จนเสร็จ ทุกหน้า
 • น่าสนใจวันนี้ เพิ่ม isuzu2007 และแก้ไขข้อมูลใน hotlink.txt แสดงเวลาและสถานที่
 • แก้ไอคอน software และปรับข้อมูลใน software.txt
 • ไอคอนกลุ่มเว็บ : สร้างใหม่ Microsoft, Windows
 • ทีวี-วิทยุ, TV ปรับปรุงข้อมูล , เพิ่ม TV ที่ icons-group
 • ยกเลิกการแสดง "น่าสนใจช่วงนี้" ในหน้าแรก ต้องคลิกเปิดที่เมนูเอง
 • สร้างหน้าและไอคอน "ภาพยนต์" , ปรับแต่ง Movies
 • สร้างไอคอนกลุ่ม, สร้างหน้า MySpace, Myspace-music เพื่อเก็บ หน้าของสมาชิก MySpace
 • การแสดงชื่อในหน้าแสดงเว็บ ให้ตัวอักาษรเล็และบางลง ใช้ color=gray
 • หน้าแสดงเว็บ เมื่อคลิกที่ไอคอน เดิมจะเปิดหน้าใหม่ เปลี่ยนเป็น ให้เปิดหน้านั้น แบบ refresh หากต้องการเว็บนั้นโดยตรง ให้คลิกที่ url ที่เป็นข้อความ
 • ไอคอน ที่ title ของเว็บหายไป เป็นเพราะ 100thailogo.gif หายไป จึงก็อปปี้กลับ
 23/03/2007 
 • สร้างหน้า "รถยนต์" และ "autos" แสดงเกี่ยวกับรถยนต์ ทั้งไทยและต่างประเทศ
 • เขียนโปรแกรม นับจำนวนไอคอน ใน icons daily แล้ว
 • สร้างไอคอนและหน้าใหม่ "น่าสนใจช่วงนี้"
 • HomePage : แสดงไอคอน สำหรับ บริการต่างๆ ของ 100Thai.com
 • สร้างหน้า 100Thai-Administrator บริการงานด้านดูแลระบบ LAN, สร้างหน้า 100Thai-Programmer รับเขียนโปรแกรม
 22/03/2007 
 • -b : เพื่อแสดง browse ข้อมูลใน [key] ใช้ | แยกเป็น column
 • icon/virus สร้างใหม่ เพื่อเก็บไอคอน แสดงรายชื่อไวรัส, โทรจัน, spyware, adware ที่พบล่าสุด (threat Explorer) โดยผู้พัฒนาโปรแกรมป้องกันไวรัส ตอนนี้เริ่มจาก symantec-threatExplorer ดูได้ที่กลุ่ม antivirus
 • hotlink.txt : ไฟล์ใหม่ ไว้เก็บข้อมูลที่น่าสนใจ เช่น "น่าสนใจช่วงนี้" โดยภายใน จะมี [key] ต่างๆ เริ่มจาก [1]=น่าสนใจช่วงนี้ ถูกเปิดในหน้าแรก ด้วยคำสั่ง -b hotlink 1
 • -b : คอลัมน์แรก ปกติ จะแสดงเป็น text เลย ตอนนี้ ใช้ทดสอบ group และ icon เมื่อบางครั้ง ต้องการแสดง และจะเป็นลิงค์ คลิกได้ด้วย
 • icons-group: แยกกลุ่มไทย เป็น icons-กลุ่มเว็บ และ ต่างประเทศเป็น icons-group .. สร้างและปรับแต่งไอคอนทั้งหมดใหม่ .. แก้ไขหน้า กลุ่มเว็บ และ group ให้แสดงทั้งสองส่วน ด้วย
 • ปรับแต่ง: "แหล่งซื้อขาย"
 • สร้างหน้า "ท่องเที่ยว" แสดงไอคอน เกี่ยวกับ การท่องเที่ยว, ทัวร์, เทศกาล,เทศกาล, พิพิธภัณฑ์, สถานทีต่างๆ, สวน/สวนสนุก, สวนสัตว์
 • ปรับหน้า ประเทศไทย
 • สร้างหน้า Travel
 • ปรับหน้า มหาวิทยาลัย , การศึกษา
 • สร้างหน้า "อินเตอร์เน็ท" และแก้ไข "Internet"
 • สร้างหน้า "ทีวี-วิทยุ" และ "TV"
 21/03/2007 
 • computer: เปลี่ยนชื่อ folder และ จัดกลุ่มใหม่ ตอนนี้ มี brand, devices, others, mainboard, memory, printer, processor และ ups
 • หน้าแรก สร้างหัวข้อ "น่าสนใจช่วงนี้" ส่วนใหม่ ล่าสุด แสดงข้อมูล น่าสนใจ ในช่วงนี้ เช่น งานประกวด, งานแสดง, ข่าวน่าสนใจ, ข้อมูลต่างๆ โดย หากเป็นวัน เมื่อถึงวันที่กำหนด ก็จะหายไป
 • เขียน -b หรือ browse แสดงข้อมูลใน key ที่กำหนด รูปแบบ -b key โดย หลัง file ต้องวรรค ก่อน key เสมอ
 • Txtini:Tinifile: สำหรับเปิดไฟล์ txt ที่เปิดอยู่ปัจจุบัน เพื่อสำหรับ อ่านค่าใน [key] หรือ เก็บค่าต่างๆ
 17/03/2007 
 • ประเทศไทย : ปรับแต่งหน้า
 • ปรับแต่งและสร้างใหม่ ไอคอนกลุ่ม ต่างๆ คอมพิวเตอร์, การศึกษา, โรงเรียน , บันเทิง, เพลง
 • หาวิธีลบไฟล์ ที่เป็นภาษาไทย ล่าสุดใช้ xdel ไม่ได้ คำสั่ง dos ก็ไม่มี .. ตอนนี้ ได้แล้ว คือไฟล์ xdel.exe ด้วยคำสั่ง xdel /delbase /s
 • ปรับหน้าแสดงเว็บ ให้ไอคอนเว็บ อยู่ด้านซ้าย , มี url เว็บ
 16/03/2007 
 • เปลี่ยนไฟล์ gif icon group ทั้งหมด โดยให้มีเงาเพิ่มขึ้น
 • ปรับ books-magazine, books-นิตยสาร
 • ไอคอนและหน้า สายการบิน(Airline) รวมสายการบินในไทยและต่างประเทศ
 • จังหวัด:แก้ไขหน้า แสดงไอคอนจังหวัด ทั้งหมด ไม่แยกภาค โดยจะมี "จังหวัด-ภาค" และ ประเทศไทย อยู่ภายใน
 • จังหวัด-ภาค : สร้างไอคอนใหม่ แสดงจังหวัดในแต่ละภาค มีไอคอน "จังหวัด" "ประเทศไทย"
 • ประเทศไทย: ก่อนหน้า แสดงไอคอน เกี่ยวกับประเทศไทย ทั้งหมด มากเกินไป แก้ไขหน้า แสดงไอคอนกลุ่มด้านบน และภายใน จะแสดงไอคอน ที่ยังไม่มีกลุ่ม
 • ปรับรูป icon : 1) 100thai-searth=ค้นหา , 2) 100thai-about, 3) 100thai-homepage =หน้าแรก
 15/03/2007 
 • icons-group : เปลียนแบบ font ใน icon ทั้งหมด โดย อักษรใช้ tahoma,11 ตัวกลุ่มไม่ใช้ bold แต่ชื่อใช้ bold
 14/03/2007 
 • ไฟล์ลูกค้า แต่ละราย จะมี [@] title=0 เพื่อกำหนดการแสดงไอคอน ส่วนบนของ page หรือไม่ เพราะอาจมีบางหน้า แสดง บางหน้าไม่แสดง
 • การแสดงไอคอน ในหน้า ลูกค้า ไม่ต้องสร้างคำสั่งใหม่ เพียงสร้าง ให้อยู่ใน th เท่านั้น .. เขียนนานมาก กับแค่ การไม่ให้แสดงไอคอนกลุ่มที่ไม่ต้องการ สุดท้าย คงต้องใช้ codeini [title1] name=0 คือไม่แสดงจะดีกว่า .. การไม่แสดง ไอคอนกลุ่ม ที่หน้าไอคอนกลุ่ม 1.ใน codeini [title1] name=0 โปรแกรมจะ exit เลย ส่วน หากต้องการให้แสดงใน command line ใช้ -title1 -name โปรแกรมจะตัด - ออกเอง .. การแสดงในหน้า page ต้อง อยู่ใน th หากไม่ จะสร้าง table พร้อมเส้น เสมอ
 • รายการเมนู -txt name มีปัญหา กับการแสดงในพื้นสีดำ ต้องสร้าง #name ใน code.ini เพื่อกำหนดค่าให้กับ a href ต่างๆ
 • icon-support : แสดงในหน้าใหม่ โดย t=6 กำลังจัดหน้า แสดงเมนู และ หน้า page หลัก
 • พัฒนาหน้ามาตราฐาน ในการแสดงเมนูต่างๆ ให้กับลูกค้า ทำ signin, singout และ เมนูต่างๆ ทดสอบการทำงาน แล้ว ทุกอย่างเรียบร้อย คล่องตัว และสามารถปรับปรุงได้มาก
 • upload ขึ้น server ประมาณ 07.40 ครั้งแรก หลังจากเปลี่ยนเครื่อง server
 • icons-daily : แสดงไอคอนใหม่ สร้างวันนี้ ในหน้าแรก
 • สร้างไอคอนกลุ่ม และหน้า Bank เพื่อแสดงไอคอน ธนาคารไทย, สาขาต่างประเทศสาขาในไทย และ อนาคต จะแสดงไอคอนธนาคารทั่วโลก
 13/03/2007 
 • หน้าลูกค้าและผู้สนับสนุน : เขียนหน้าใหม่ สำหรับการทำเป็น server เก็บข้อมูล สำหรับ ที่มีอยู่ก่อนแล้ว และอนาคต โดยแยกที่เก็บเป็นแต่ละ name
 • BoxOfficeTop10 : ลงลำดับใหม่ 11/03/2007 สัปดาห์นี้ มีหนังใหม่ 1 เรื่อง คือ 300 เปิดตัว ทำเงิน $70.9M
 • BoxOffice มีการ update file เข้า server ต้องทำการโอนทั้งหมด ไม่ใช่แค่ก็อปปี้เข้าไป เพราะข้อมูลที่ server จะมีมากกว่า ดังนั้น ต้องลบ files ออกก่อน แล้วจึงก็อปปี้ใหม่ลงไป สร้าง folder ชื่อ boxoffice/update เพื่อเก็บวันที่ ทำ เช่น 500313.txt ไว้ให้ทดสอบ
 12/03/2007 
 • จำนวนไอคอน ที่ icons-user-favorites และ icons-today เปลีย่นจากเดิม 28 icons เป็น 42 icons
 09/03/2007 
 • TIMER1.EXE : ปรับปรุงเพิ่ม โดยใช้ทดสอบ @upload2.bat มีหรือไม่ หากมี ให้เรียกและทำตาม @upload1.bat โดยสุดท้าย @upload1.bat จะเรียก @.bat และลบ @upload2.bat ออก .. ตอน upload เข้า server ต้องก็อปปี้ ไฟล์ข้อมูลทัง้หมด ก่อน แล้วจึง ก็อปปี้ @upload2.bat สุดท้าย โปรแกรมนี้ ก็จะทำงาน แบบอัตโนมัติ ที่ฝั่ง server
 • ตั้งแต่ หลัง เทียงคืน และ 12.00 server down ไป 3 ครั้ง ยังไม่ทราบสาเหตุ
 08/03/2007 
 • icons-company เปลี่ยนเป็น icons-support = ลูกค้า และ ผู้สนับสนุน 100Thai.com .. เปลี่ยนชื่อไอคอนไฟล์ และ folder
 • COUNTS : การนับหน้าต่างๆ เริ่มจากหน้าแรก ให้นับ ip+homepage เพียงวันละ 1 (ไม่สนใจ การใช้ในวง LAN/ร้าน Internet ที่อาจมีคนใช้หลายคน) .. ส่วนการเปิดไอคอนเว็บ ให้นับ ip+id+icon นับเพียงวันละ 1 ครั้ง แต่ละไอคอนเว็บ เท่านั้น
 • dateini : แก้ไขโปรแกรม ในการนับ การเข้า iconweb หาก id+web วันเดียวกัน จะ +1 เท่านั้น
 • พวก icons-favorites เดิม ตัวสรุปไอคอน จะมีเพียง n icons เปลี่ยนเป็น n1/n2 icons โดย n1 เป็นจำนวนที่แสดง สว่น n2 เป็นจำนวนทั้งหมด (สำหรับ icons-user-favorites ยังไม่ส่วนแสดงทั้งหมด นอกนั้นมีแล้ว) ตัวแปรใหม่ คือ iconcounts
 • เครื่อง server เขียน @.bat เพื่อก็อปปี้ไฟล์ที่ upload รวมถึง การแก้ไข folders, files ต่างๆ ตอนนี้ ต้องเปิด server เพื่อ ทำเอง จะเขียนโปรแกรม timer1 ต่อไป
 • TIMER1.EXE : แก้ไขโปรแกรมใหม่ โดยเขียน bat เพิ่ม 2 ตัว ไว้ที่ server ทดสอบไฟล์ -upload.txt และเรียกโปรแกรม @.bat เข้าทำการ โดยทำงานหลัก คือ copy files ที่ upload เข้าไปยัง สารบัญเก็บเว็บอัตโนมัติ และลบออก
 • Title 100Thai หน้าแรก
 07/03/2007 
 • 100Thai-Daily : หน้าแสดงข้อมูล การพัฒนาเว็บและโปรแกรม แต่ละวัน โดยผู้พัฒนา .. ลิงค์ 100thai-daily อยู่ในหน้า 100thai-about
 • icon-today: หน้าแสดงไอคอน ผู้ใช้ เข้าประจำวัน คิดและทดสอบการเขียน แสดงไอคอน ตามลำดับการเข้า คือใช้ /123 เป็นรหัส ในการสั่ง ไม่ต้องเรียง ตามจำนวนมากน้อย ติดปัญหา ไอคอนบางตัว ที่คนเข้าบ่อย จะตำแหน่งเดิม จะหยุดไว้ก่อน เพราะต้องพัฒนา ให้มีการลบออก โดยก่อนลบ ต้องจำจำนวน แล้วจึง save กลับ
 • web: เปิดใน firefox มีปัญหา กับภาษาไทย แก้ที่ header ให้มีรหัสภาษาไทย
 • BoxOfficeTop10 : เดิมมีไอคอนลิงค์ Movies อยู่ด้านบน จะเปลี่ยนเป็น ไว้ด้านล่าง
 • Icon-user-today: ไอคอนเว็บ ที่นิยมเข้าวันนี้จะให้มีการแสดงในหน้าแรก ถัดจาก Icon-user-favorites=ไอคอนเว็บ ที่คนนิยมเข้าทั้งหมด โดยจะแสดง อย่างละ 28 ไอคอน (เพื่อให้ พอดี 4 แถว) ที่เหลือ ให้คลิกที่ ไอคอนแต่ละกลุ่มดูได้ และภายในหน้า icons-favorites ทั้งหมด ก็ จะมีไอคอน favorites ตัวอื่น ให้เลือก ด้วย
 • icons-group: ตัดไอคอนกลุ่ม บางตัวที่แสดงที่เมนูด้านบนออก ..ย้ายที่เก็บ ไปที่ /icon/100thai/group และ /company เพื่อสะดวก ต่อการ upload แบบทั้ folder
 • icons-company: แสดงไอคอนบริษัท ที่เป็นลูกค้า หรือสนับสนุนเว็บ .. สร้างไอคอนใหม่ และ สร้างหน้าแสดงไอคอนทั้งหมด
 • title1 : ในส่วน ไอคอนหัวข้อ ให้อ่านจาก code.ini [groupname]
 • Title หน้าแรก ให้เป็น 100Thai.com
 06/03/2007 upload เว็บ และปรับปรุง ข้อมูลในบางหน้า เช่น movies, music
to 05/03/2007&file=21/02/2007
to 05/03/2007&target=frame12 target="21/02/2007
to 05/03/2007" title="21/02/2007
to 05/03/2007"> 21/02/2007
to 05/03/2007 
พัฒนาเว็บ เป็นการใหญ่ ไม่มีเวลา ลงบันทึก พัฒนาแต่ละวัน
 20/02/2007 
 • สร้าง 100thaigroup.gif เพื่อแสดงไอคอน เหนือกลุ่มทั้งหมด เมื่อคลิก จะเปิดไอคอนกลุ่มให้เลือก ในกรอบ 1
 • กำลังพัฒนา บางกลุ่ม ทีต้องการให้แสดงกลุ่มย่อย เช่น thailand,
 19/02/2007 
 • ปรับหน้าแสดง page มีปัญหา กับ group ที่จะให้แสดงใน frame-p3 แก้ไขใน body2.txt
 18/02/2007 
 • เขียนแสดง group, page เสร็จแล้ว
 • มีปัญหา กับการแสดง group ในหน้า page คงต้องใช้ frame-p2 ทำเรื่องนี้ เพราะเดิมใช้ frame-2 ทำ
 • -1 runurl จะเปิด u2 ใน frame หรือหน้านั้นๆ และหากต้องการส่ง url เข้าไปเอง ใช้ -1 runurl /google
 • สร้าง u1u2 แปลง u1 เป็น u2 ที่เป็น url จริง โดยเป็น procedure อยู่ด้านบน
 17/02/2007 
 • สร้างทำแบบ frame เสร็จแล้ว เหลือการตกแต่ง
 • ทำเมนู music (ยังไม่รวมเพลงไทย)
 • สร้างเมนูย่อย สำหรับ ไอคอนลิงค์
 16/02/2007 
 • พัฒนาเมนู เริ่มจาก ประเทศไทย ที่จะแสดงเมนูย่อย และ เมื่อเข้าเมนูย่อย ก็จะมีเมนู แยกต่างหาก อีกที ระบบนี้ จะทำให้ สามารถ คลิกเมนู เลือกอย่างไร ก็ได้ โปรแกรมเขียนอยู่ใน -t=4 ใน -icons มีทดสอบ t=4 เพื่อไม่ให้แสดงหัวข้อด้วย
 • 100thai/group ปรับไปอยู่ด้านขวาสุด เพราะมีโครงการ จะให้ 2frame ทำงานในหน้าแรก ได้
 • Favorites Top28 ปรับเป็น Top30
 • เริ่มปรับปรุง หน้าแรก แบบ frame ทั้งหมด
 15/02/2007 
 • -mn เขียนใหม่ โดยทำเป็นแบบรายการ ใน code.ini [mn] ชื่อเมนู = รายการ โดยรายการคั่นด้วย , รายการต้องมีไฟล์ใน txt แทรกคำสั่งได้ ตอนนี้ คือ br hr
 • QuickMenu : Add-"ประเทศไทย" Remove-กระทรวง,จังหวัด,มหาวิทยาลัย ให้เข้าไปอยู่ในประเทศไทยแทน
 • แก้ไข โปรแกรม -b เรียก -browse เขียนเพิ่ม ในส่วน ทดสอบ
 • โดยตอนนี้ มี hr เพิ่มเข้าไป และให้ มีการแสดง บรรทัดแรก ของข้อความ เป็นรายการขึ้น
 • ปรับปรุง ข้อมูลใน เกี่ยวกับ 100Thai, ข่าวสาร100thai
 • สร้างหน้า promotion1
 • เมนูแบบเร็ว แสดง จำนวนไอคอนในหน้าทั้งหมด จาก IconCount จาก -icons และ -icon
 14/02/2007 
 • Counts : เริ่มนับทุกหน้าใหม่ เพราะมีผลต่อ การนับ page ต่างๆ เพื่อทำ User Favorites
 • User Today : ใน สถิติ100Thai แสดงไอคอน ที่ user เข้าประจำวัน โดยจัดเรียงตามลำดับ นับจำนวนเข้า
 • User Favorites : ในสถิติ100Thai แสดงไอคอน ที่ user เปิดทั้งหมด โดยจัดเรียง ตามลำดับ นับจำนวนเข้า
 • สร้างหน้าใหม่ : เกี่ยวกับ100Thai, พัฒนา100Thai
 • สร้างหน้า IconsLink, Icons-user-Favorites, icons-user-today, icons-group, icons-monthly, icons-daily
 • สร้างใหม่ -mn เช่น -mn iconslink จะส่งค่าเข้าโปรแกรม เพื่อค้นหาใน code.ini [mn-iconslink] ดึงข้อมูล เพื่อทดสอบ การสร้างเป็น เมนูลิงค์ .. งานแรก คือ ใน ไอคอนลิงค์ ที่ทุก page ที่เกี่ยวข้อง จะมี -mn iconslink .. หลักการ นี้ จะถูกนำไปใช้ ในหน้าที่มีการแสดง เมนู ที่เหมือนกัน
 • ใช้ -mn 100Thai ในเพจ "เกี่ยวกับ 100Thai, ข่าวสาร100Thai, สถิติ100Thai, ข่าวสาร100Thai,พัฒนา100Thai"
 • icons-help ลบออก ส่งข้อมูลเข้า iconslink แทน
 • คำสั่ง -icons user-favorites และ icons user-today เดิมแยกส่วนจากกัน ตอนนี้ รวมเข้าด้วยกัน และเขียน โปรแกรมทดสอบภายใน มีการทดสอบ -- เพื่อสั่งให้มี หมายเลขตามท้ายหรือไม่ , มีหมายเลข ให้ดูที่ ไอคอนลิงค์ ดูที่ลำดับ , ส่วนไม่มี จะอยู่ในหน้าแรก ในส่วน favorites .. -icons --user-favorites 20 (วรรค ตามด้วยตัวเลข จะส่งจำนวนจำกัด ของไอคอน หากไม่กำหนด จะแสดงทั้งหมด)
 • ส่วน Favorites ใน homepage ให้แสดง user-favorites และ user-today แสดงไอคอนที่ผู้ใช้เข้าทั้งหมด และ ประจำวัน
 • user-favorites แสดงใน homepage เหนือ 100ThaiFavorites จำนวน 28 icons .. ส่วน user- ไม่ต้องมี table
 22/01/2007 
 • ยกเครื่อง Server และ เปิดการใช้ 100Thai.com โดยโปรแกรมทั้งหมด