100Thai.com/100thai-about

 ประวัติ 

  • 01/01/2004 เริ่มจดชื่อโดเมน และ เช่าพื้นที่ทำเว็บแบบธรรมดา เว็บ 100Thai.com ใน 3 ปีแรก จะเป็นแบบเว็บธรรมดา สร้างโปรแกรม ประมวลเอง และแสดงเพียงหน้าแรก เป็นตัวรวมลิงค์ กลุ่มต่างๆ ทั้งหมด ในหน้าเดียว มีการพัฒนา และเปลี่ยนหน้าเว็บ 5 ครั้ง
  • 01/01/2007 มีโครงการ จะทำ Server ของตัวเอง เพื่อให้ 100Thai.com รันโปรแกรมที่พัฒนาเอง ทำงานแบบ Interactive และเพื่อให้เป็นฐาน สำหรับโปรแกรมที่จะพัฒนาให้ลูกค้า ในอนาคต
  • 20/02/2007 เปิด Server อย่างเป็นทางการ เริ่มรัน 100Thai.com โดยโปรแกรม
  • 06/03/2007 เริ่มรัน 100Thai.com โฉมใหม่ มีการทำงานและแสดงผล ใหม่ทั้งหมด
  • 06/08/2007 ปรับ frame หน้าแรกใหม่ เมนูส่วนใหญ่คงเดิม เพิ่ม 100Thai Accessories
  • 18/08/2007 พัฒนาโปรแกรมสมาชิกเสร็จ เริ่มเปิดให้บริการวันแรก โดยมีบริการที่ 1 สามาชิกสามารถทำการเพิ่มไอคอนเว็บ ที่นิยมเข้าเป็นของตัวเอง
  • 04/05/2009 ทำไอคอนกลุ่มต่างๆ ใหม่ ทั้งหมด มีขนาด 70x15 ไม่มีภาพไอคอน , สีจะเป็นกำหนดกลุ่ม ทั้งไทยและอังกฤษ
 โปรแกรม 

  • 100Thai.com มี Server เป็นของตัวเอง และ ได้พัฒนาโปรแกรมของตัวเองขึ้นมา เพื่อใช้ในการประมวลหน้าต่างๆ ตามที่ต้องการ ทำให้การสร้างเว็บ สามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และเห็นผลทันที และทุกหน้า การทำงาน จะมีโปรแกรมหลักและโปรแกรมย่อยต่างๆ ร่วมทำงาน กับ Text File ซึ่งมีรหัสที่ช่วยเขียนเว็บไว้ ฐานข้อมูล ใช้การจัดการ Folder และ File และไฟล์ ini เข้าช่วยงาน ในอนาคต จะเขียนโปรแกรม ช่วยงานต่างๆ เช่น ระบบสมาชิก, การทำงานเว็บต่างๆ สำหรับสมาชิก รวมถึง โปรแกรมที่น่าสนใจอื่นๆ จะแจ้งให้ทราบ ต่อไป
  • สำหรับผู้สนใจ ต้องการให้มี Server เป็นของตัวเอง และ รันโปรแกรม เพื่อใช้พัฒนาเว็บ ตามต้องการ สามารถติดต่อ 100Thai.com ได้เลยครับ

เสรี ครองรุ่งโรจน์
Mr.Seri Krongrungroj
Administrator/Programmer
Tel. 081-499-4988 seri@100thai.com